Please reload the page in your browser.

Please reload the page in your browser.

Please reload the page in your browser.

Expand

Lorelei (2005)

War/Suspense/Thriller · 2h 5m

Status

Released

Languages

English, Language_日本語

Country

Japan

Production Company

Tokyo Pictures INC.

Revenue

$19806585

Where to Watch

Cast

Kôji Yakusho

Masami Shin'ichi

Satoshi Tsumabuki

Yukito Origasa

Toshirô Yanagiba

Kizaki Toshiro

Yu Kashii

Paula Atsuko Ebner

Shin'ichi Tsutsumi

Asakura Ryokitsu

Ken Ishiguro

Narumi Takasu

Colter Allison

Lt. Eric Minott

David Austin

Lt. Dodet

Nicholas Dombrovskis

German Scientist

Christopher Ryan Doyle

Captain's Talker

Norman England

Sonar Operator #1

Caroline Paris Gluck

Girl on Beach

Isao Hashizume

Sadamoto Nishimiya

Masatô Ibu

Eitaro Narazaki

Takaya Kamikawa

Man

Kreva

Shunpei Komatsu

Jun Kunimura

Matoi Tokioka

Matt Lagan

Submarine captain

Dave Monahan

Radio Operator

Takehiko Ono

Shichigoro Iwamura

Tyrone Power Jr.

US Battleship Captain

Ryûta Satô

Kikuo Kiyonaga

Fred Spiker

Warrant Officer Nick Nelson

Pierre Taki

Tokutaro Taguchi

Yoshiyuki Tomino

Ouwada

Shingo Tsurumi

Sankichi Oominato
Crew

Shinji Higuchi

Director

Cellin Gluck

Director

Harutoshi Fukui

Writer

Satoshi Suzuki

Writer
MobileIcon
app store google play
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙