Please reload the page in your browser.

Please reload the page in your browser.

Please reload the page in your browser.

Expand

THE BOXER FROM SHANTUNG (1972)

Action/Romance/Drama/Crime · 2h 5m

Status

Released

Where to Watch

Cast

Kuan Tai Chen

Ma Yung Chen (introducing)

Li Ching

Chin Ling-tzu

David Chiang

Tan Sze (guest star)

Mario Milano

Russian Boxer (as Ma Lan Nu)

Ching Tien

Li Tsai-chun - Champion 3 (guest star)

Feng Ku

Chang Chin-fa - Champion 2

Nan Chiang

Yang Shuang

Yi Feng

Fan A-ken - Champion 1

Kang-Yeh Cheng

Hsiao Chiang-pei

Ching Wang

Lu Pu - Champion 4

Hao Chen

Mr. Chin

Lao Shen

Innkeeper

Chung Wang

Tan Sze's bodyguard

Kuang Yu Wang

(Guest star)

Yao Ko Chu

Spectator

Hsia Hsu

Ma's man

Pei Chi Huang

Tournament challenger

Ling Ling Hung

Hung-Fu terrace hostess

Wai Lo

Li's cohort

Tsai Pao Tung

Li's cohort

Mei Wong

Ma's man

Hark-On Fung

Tan's assistant (uncredited)
Crew

Cheh Chang

Director

Cheh Chang

Writer

Kuang Ni

Writer
MobileIcon
app store google play
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙